...A DOMA JE VÁM LEPŠIE

Tepelné čerpadlá, realizacie tepelných čerpadiel

Effitherm, s.r.o.

Zrejme hľadáte riešenie vykurovania Vášho domova tepelným čerpadlom alebo hľadáte odpoveď na otázku ako to spojiť s využitím slnečnej energie, či už termickým alebo fotovoltickým ale tak aby bol ekonomický efekt riešenia zmysluplný. 

Určite hľadáte ako realizovať Vašu predstavu či myšlienku alebo len získať obraz a prehľad.

Čo je tepelné čerpadlo a ako funguje

Už z názvu vyplýva základná funkcia zariadenia - tepelné čerpadlo, teda prečerpávanie tepla. Prečerpáva nízkopotenciálne teplo z vonkajšieho prostredia, či už zo vzduchu, z pôdy alebo vody na vyššiu energetickú úroveň a odovzdáva ho ďalej na na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), ohrev vody v bazéne, teplovzdušné kúrenie a pod. Tým sú definované typy tepelných čerpadiel , vyjadrujú sa ako „odkiaľ teplo – kam teplo“, teda čo je zdroj nízkopotenciálového tepla – spotrebič tepla resp . kde sa teplo ukladá.

Najpouživanejšie sú:

  • vzduch – voda (a/w)
  • zem – voda (b/w)
  • voda – voda (w/w)
  • vzduch-vzduch (a/a)

Jedno však majú spoločné a to je kompresorový okruh. Má tieto základné časti: kompresor, výparník, regulačný-expanzný ventil a kondenzátor. Ako to pracuje? Funguje to nasledovne, teplo je odoberané zo zdroja nízkopotenciálového tepla, napríklad vzduchu,  vo výparníku chladivom tak, že sa kvapky chladiva ohrejú a vyparia sa, teda chladivo zmení svoje skupenstvo s kvapaliny na plyn. Následne sú tieto pary odsávané a stláčané kompresorom na vysokú teplotu. Stlačené pary sú  ďalej vytláčané do kondenzátora  kde odovzdajú teplo ohrievanej latke-spotrebiču napríklad  vykurovacej vode. Tým sa pary chladiva schladia, skondenzujú, chladivo zmení svoje skupenstvo z pary na kvapalinu. Kvapalné chladivo je späť privádzané cez expanzný ventil do výparníka kde sa znova odparí a cyklus sa opakuje. Kladiete si otázku či je možné v treskúcej zime odoberať vzduchu teplo pri -25°C? Odpoveď znie áno keďže chladivo má teplotu vyparovania oveľa nižšiu, napríklad chladivo R410A má -51,6°C.

Produkty a služby

Tepelné čerpadlá - typy

Typológia tepelných čerpadiel podľa „odkiaľ teplo – kam teplo“ pozná tieto najpoužívanejšie typy: vzduch – voda (a/w) Tepelné čerpadlo tohto typu sa v zásade delí podľa konšt...

Individuálny prístup

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach inštalácie tepelného čerpadla, kontaktujte nás, sme pripravení zodpovedať Vaše otázky a tiež bezplatne vytvoriť individuál...

Čo ponúkame

Tepelné čerpadlá spoločnosti Mazur,  Fujitsu - ATYP sú určené na vykurovanie a prípravu TUV. Sú ideálne pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako aj pre klasické ra...

Prečo Naše tepelné čerpadlo?

Ohrev TUV prehriatymi parami tepelného čerpadla je najekonomickejším riešením na trhu Režim prípravy TUV môže prebiehať súčasne s prevádzkou vykurovania. Nevyžaduje sa pr...

Novinky

Zelená domácnostiam

Dnes bol zverejnený doplnený zoznam oprávnených zariadení v programe "Zelená domácnostiam" kde môžete nájsť nami dodávané tepelné čerpadlá EAW11-SI, EAW11-AI, EAW13-SI, EAW13-AI a EAW14-SE. http://zelenadomacnostiam.sk/sk/zariadenia/zoznam-...

Vaša trasa