Tepelné čerpadlá, realizacie tepelných čerpadiel

Effitherm, s.r.o.

Zrejme hľadáte riešenie vykurovania Vášho domova tepelným čerpadlom alebo hľadáte odpoveď na otázku ako to spojiť s využitím slnečnej energie, či už termickým alebo fotovoltickým ale tak aby bol ekonomický efekt riešenia zmysluplný. 

Určite hľadáte ako realizovať Vašu predstavu či myšlienku alebo len získať obraz a prehľad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je tepelné čerpadlo a ako funguje

Už z názvu vyplýva základná funkcia zariadenia - tepelné čerpadlo, teda prečerpávanie tepla. Prečerpáva nízkopotenciálne teplo z vonkajšieho prostredia, či už zo vzduchu, z pôdy alebo vody na vyššiu energetickú úroveň a odovzdáva ho ďalej na na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), ohrev vody v bazéne, teplovzdušné kúrenie a pod. Tým sú definované typy tepelných čerpadiel , vyjadrujú sa ako „odkiaľ teplo – kam teplo“, teda čo je zdroj nízkopotenciálového tepla – spotrebič tepla resp . kde sa teplo ukladá.

Najpouživanejšie sú:

  • vzduch – voda (a/w)
  • zem – voda (b/w)
  • voda – voda (w/w)
  • vzduch-vzduch (a/a)

Jedno však majú spoločné a to je kompresorový okruh. Má tieto základné časti: kompresor, výparník, regulačný-expanzný ventil a kondenzátor. Ako to pracuje? Funguje to nasledovne, teplo je odoberané zo zdroja nízkopotenciálového tepla, napríklad vzduchu,  vo výparníku chladivom tak, že sa kvapky chladiva ohrejú a vyparia sa, teda chladivo zmení svoje skupenstvo s kvapaliny na plyn. Následne sú tieto pary odsávané a stláčané kompresorom na vysokú teplotu. Stlačené pary sú  ďalej vytláčané do kondenzátora  kde odovzdajú teplo ohrievanej latke-spotrebiču napríklad  vykurovacej vode. Tým sa pary chladiva ochladia a skondenzujú, chladivo znovu zmení svoje skupenstvo z pary na kvapalinu. Kvapalné chladivo je späť privádzané cez expanzný ventil do výparníka kde sa znova odparí a cyklus sa opakuje. Kladiete si otázku či je možné v treskúcej zime odoberať vzduchu teplo pri -25°C? Odpoveď znie áno keďže chladivo má teplotu vyparovania oveľa nižšiu, napríklad chladivo R410A má -51,6°C.

Produkty a služby

Naše produkty

Tepelné čerpadlá Effitherm vzduch -voda Na Slovensku sú pre tepelné čerpadlá typu vzduch - voda ideálne klimatické podmienky. Vzhľadom k priemernej teplote vzduchu počas vykurov...

Novinky

Zelená Domácnostiam - dotácie 8. kolo 2.5.2017

Najbližšie 8. kolo s alokáciou 1,5 milióna € je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 2. mája 2017 o 15,00 hod.   V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a&nb...

Bezplatné vypracovanie návrhu a cenovej ponuky

Radi Vám vypracujeme návrh tepelného čerpadla vhodného pre Váš dom a nezáväznú cenovú ponuku Ako bonus Vám pri realizácii zabezpečíme bezplatnú odbornú revíziu, ktorá je potrebná na pridelenie nízkej tarify pre odber elektrického prúdu (...

5. kolo programu Zelená domacnostiam

Vážení záujemcovia o dotáciu,  dovoľujeme si Vás  upozorniť , že na stránke projektu Zelená domácnostiam bola práve zverejnená  správa o termínoch vyhlásenia 4. a 5. kola projektu. Správu nájdete tu:http://zelenad...

Vaša trasa