Harnomogram podávania žiadostí o dotáciu na tepelné čerpadlá 2018

SIEA vydala nový harmonogram na kôl na získanie dotácii pre rok 2018. Určené pre zariadenia inštalované v mimobratislavských regiónoch. 

Na dotácie je vyčlenených 18 miliónov eur. Všetky kolá musia byť uzatvorené avyhodnotené do konca tohto kalendárneho roku. Preto očakávame posledné kolo najneskor v auguste. 

 Preto neváhajte nás kontaktovaťčo najskôr. Radi Vám pomôžeme so žiadosťou o dotáciu

Vaša trasa